Dự án

Căn hộ

Dự án đang triển khai
AIO CITY

AIO CITY

+
ECOGREEN SAIGON

ECOGREEN SAIGON

+
ROME DIAMOND LOTUS

ROME DIAMOND LOTUS

+
AKARI CITY

AKARI CITY

+
GOLDEN KING

GOLDEN KING

+
CITIALTO

CITIALTO

+

Đất nền - Biệt thự

Dự án đang triển khai
NHƠN HỘI NEW CITY

NHƠN HỘI NEW CITY

+
WATERPOINT - RIVERSIDE COMMUNITY

WATERPOINT - RIVERSIDE COMMUNITY

+
THANH LONG BAY - THIÊN ĐƯỜNG XANH BÊN VỊNH BIỂN

THANH LONG BAY - THIÊN ĐƯỜNG XANH BÊN VỊNH BIỂN

+
KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ E.CITY TÂN ĐỨC

KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ E.CITY TÂN ĐỨC

+
NHÀ PHỐ BIỂN THƯƠNG MẠI QUEEN PEARL MARINA COMPLEX

NHÀ PHỐ BIỂN THƯƠNG MẠI QUEEN PEARL MARINA COMPLEX

+
ZENNA VILLAS

ZENNA VILLAS

+
SOL VILLAS

SOL VILLAS

+
RIVER VILLAS

RIVER VILLAS

+
LAGO CENTRO

LAGO CENTRO

+

Bất động sản nghỉ dưỡng

Dự án đang triển khai
THANH LONG BAY - THIÊN ĐƯỜNG XANH BÊN VỊNH BIỂN

THANH LONG BAY - THIÊN ĐƯỜNG XANH BÊN VỊNH BIỂN

+
ZENNA VILLAS

ZENNA VILLAS

+
http://www.dkra.vn/
http://www.dkra.vn/catalog/view/theme/